autovit.ro

Concurs

Regulamentul campaniei Vinzi rapid, câștigi 10.000 euro 22.05 – 19.06.2018

ORGANIZATORUL

1.1.Organizatorul campaniei promoționale Vinzi rapid, câștigi 10.000 euro, denumită în ceea ce urmează „Campania” este S.C. OLX Online Services S.R.L, înmatriculată la RC Bucureşti sub Nr. J40/1674/2011, CUI RO 22457535, cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București, denumită în ceea ce urmează “Organizatorul”.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe site-ul de campanie – https://blog.autovit.ro/concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul de campanie https://blog.autovit.ro/concurs  cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Se pot înscrie în vederea participării în Campania de promovare Autovit.ro (Campania) doar persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani sau persoane juridice cu sediul în România.

2.2. Nu pot participa în Campanie următoarele categorii de persoane:

  • angajații companiei OLX Online Services S.R.L., implicați în activitățile de promovare și marketing, și rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora;
  • angajații companiilor implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora.

PREMIUL

Premiul oferit reprezintă 10.000 euro, convertiți în RON la cursul BNR din ziua plății către câștigător.

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

3.1. Campania va începe la data de 22 mai 2018, ora 12:00 și se va încheia în data de 19 iunie 2018, ora 23:59.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

4.1. Pentru a putea intra în Campanie, participanții trebuie să publice un anunț de mașină pe Autovit.ro în perioada campaniei, să bifeze că vor să se înscrie în concurs în pop-up-ul de concurs și să-și lase datele de contact și identificare (nume, prenume, e-mail, număr de telefon).

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI CAMPANIEI

5.1. Câștigătorul campaniei va fi desemnat de către echipa Autovit.ro prin tragere la sorți, prin intermediul https://www.tragerilasorti.ro. Dacă o persoană fizică a publicat un anunț dintr-un cont de persoană juridică, premiul va fi acordat persoanei juridice.

5.2. Tragerea la sorți va avea loc pe 21 iunie 2018.

5.3. Câștigătorul va fi desemnat pe 21 iunie și anunțat public pe 27 iunie 2018, fiind anunțat pe pagina https://www.facebook.com/autovit.ro. De asemenea, câștigătorul va primi un e-mail și va fi contactat telefonic pentru a fi anunțat de câștigarea premiului. Acesta trebuie să confirme că a aflat de câștigarea premiului în decurs de 3 zile lucrătoare de la prima contactare și să transmită organizatorului o copie după buletin în cazul în care cel care a publicat anunțul câștigător este o persoană fizică sau datele companiei (numele companiei, IBAN, copie după certificatul de înregistrare a persoanei juridice) dacă este o persoană juridică.

5.4. Câștigătorul va intra în posesia premiului în decurs de maxim 30 de zile lucrătoare de la data la care a fost desemnat câștigător.

5.5. Dacă nu poate fi validat câștigătorul, organizatorul va apela la rezerve. Premiul acestei Campanii trebuie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator. Premiul nu este transmisibil.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

6.1. Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezenta Campanie, cu excepția numelui și prenumelui sau numelui companiei cu care aceștia s-au înscris în Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

6.2.La cererea participanților, adresată în scris către OLX Online Services S.R.L., Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București, OLX Online Services S.R.L. se obligă:

– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

-să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

6.3. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei OLX Online Services S.R.L., trimițând o astfel de cerere la adresa: Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București. OLX Online Services S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct al OLX Online Services S.R.L. și cu excepția cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația fiscală in vigoare.

6.4. Pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice. În cazul în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal de către OLX Online Services S.R.L. (sau Împuternicitul acesteia), aceste operațiuni vor putea fi efectuate de OLX Online Services S.R.L. până la data retragerii acordului, respectiv până la solicitarea scrisă prin email la adresa: ajutor@autovit.ro sau printr-o cerere scrisă adresată S.C. OLX Online Services S.R.L., pe adresa Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București, OLX Online Services S.R.L., de ștergere a datelor cu caracter personal, caz în care Operatorul va proceda neîntârziat la ștergerea acestora.

 

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)