autovit.ro

Despăgubiri pentru RCA: cum se acordă și cum întocmești cererea

Puține momente sunt mai neplăcute decât cele de după petrecerea unui accident rutier.  Indiferent de tipul vehiculelor implicate și de pagubele constatate la fața locului, este foarte important ca drepturile persoanelor care au suferit prejudicii să fie respectate pe deplin. Procesul de despăgubire depinde de acordul comun al părților în privința cuantumului total, dar persoanei vătămate îi vor fi rambursate invariabil cheltuielile de judecată aferente soluționării litigiului pe cale alternativă. Dacă fixarea daunelor morale este anevoioasă, despăgubirile pentru asigurare auto RCA se determină relativ ușor, pe baza cheltuielilor dovedite cu ajutorul chitanțelor și facturilor. 

Care este cadrul legislativ
În ce constă procesul de despăgubire
În ce termen se depune cererea
Cum se stabilește valoarea maximă de despăgubire
În ce constă soluționarea cererii de despăgubire
Care este termenul legal de plată

Care este cadrul legislativ

Modalitatea prin care persoanele îndreptățite pot accesa despăgubirile determinate de evaluatori este reglementată clar prin intermediul legii 132/2017. Aceasta definește cererea de despăgubire drept documentul prin intermediul căruia partea prejudiciată sau asiguratul are posibilitatea de a formula pretențiile de despăgubire. Acestea sunt înaintate către asiguratorul care a încheiat polița de asigurare de răspundere civilă obligatorie sau către Biroul Asiguratorilor din România. 

În ce constă procesul de despăgubire

Drumul de la o întâmplare nefastă la rezolvarea ei cât mai facilă nu este unul tocmai ușor, dar va fi cu atât mai rapid cu cât vei urma îndeaproape următorii pași:

Notificarea asiguratorului cu privire la daună, imediat după producerea ei, din partea asiguratului: este necesară furnizarea datelor de identificare și de contact ale persoanelor implicate, a cauzelor și împrejurărilor evenimentului și a datelor de identificare a autovehiculelor implicate.

Avizarea și constatarea daunelor: odată cu deschiderea dosarului de daună, la unitatea teritorială a asiguratorului, se formulează și cererea de despăgubire, care se înaintează către aceeași entitate. În cazuri speciale, când vinovatul nu poate fi identificat, este necesar să te adresezi asociației „Fondul de protecţie a victimelor străzii” sau către Biroul Asiguratorilor din România. 

Deschiderea procedurii cu privire la efectuarea investigațiilor: formalitatea este efectuată de asigurator, în cazul în care există indicii temeinice în legătură cu producerea evenimentului, în baza unui raport de expertiză realizat de un expert autorizat. 

Comunicarea valorii maxime a despăgubirii: asiguratorul are datoria de a transmite aceste informații la cererea părții păgubite în maximum șapte zile. Partea păgubită are dreptul de a solicita înlocuirea temporară a mașinii, precum și decontarea cheltuielilor legate de transportul vehiculului de transport avariat. 

Primirea ofertei de despăgubire: după un interval de 30 de zile de la primirea cererii de despăgubire, asiguratorul RCA are obligația de a prezenta o ofertă financiară sau chiar un refuz. În cazul unui accept, acesta va efectua plata într-un termen de 10 zile. 

Cadru legislativ despagubire auto

În ce termen se depune cererea

Cu toate că legea 132/2017, cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii cauzate terților prin accidente de vehicule și tramvaie nu prevede un interval fix pentru depunerea cererii de despăgubire, Codul Civil lămurește situația. Documentul trebuie înaintat către asiguratori în maximum 3 ani de la data producerii evenimentului rutier. 

Cum se stabilește valoarea maximă de despăgubire

Acordarea despăgubirilor se face în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asiguratorului RCA. Aceasta este egală cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislatia aplicabilă și cea prevăzută în contractul RCA. Cu toate acestea, societățile de asigurare pot oferi limite de despăgubiri mai mari decât minimul impus de legea 132/2017. 

În ce constă soluționarea cererii de despăgubire

După înregistrarea cererii de despăgubire, în termenul legal de 30 de zile, asiguratorul este obligat să formuleze în scris o ofertă de despăgubire sau să notifice partea prejudiciată cu privire la motivele pentru care nu a aprobat pretențiile de despăgubire. În caz contrar, asiguratorul RCA este obligat la plata despăgubirii. 

Despagubire accident rutier

Potrivit legii, virarea sumelor de bani la care păgubitul are dreptul se face în termen de 10 zile, începând cu data acceptării ofertei de despăgubire. Plata se mai face și la 10 zile de la primirea de către asiguratorul RCA a hotărârii judecătorești definitive sau a acordului entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire a cărei obligație de plată îi revine. Dacă există litigii al căror obiect este constituit de vătămările corporale și de daunele morale, instanța judecătorească este cea care va stabili penalitățile și plata acestora. 

Informațiile de mai sus sunt utile în situații dintre cele mai puțin dorite, la fel ca sfatul de a ține cont că asiguratorii vor încerca în permanență să profite de starea de necesitate și de trauma psihică a celor direct implicați.

Credit foto: Shutterstock

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)